Svenska Schäferhundklubben

Om Klubben

Ordförande: Mona Djurfeldt, Tel 0767-086525

Vice ordförande: Eva Köhlström, Tel 0706-38 36 32

Sekreterare: Annika Ludvigsson

Kassör: Frida Larsson, Tel 0512-211 45

Ledamot: Joachim Siesing, Tel 0707-66 69 28

Suppleant: Malin Olsson, Tel 0322-63 88 18